Voor klachten en geschillen kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris, mr. J.A. Korver van Korver Mediation om te trachten tot een oplossing te komen. E-mail: info@korvermediation.nl; tel. 0345-503211.

Wanneer uw klachten niet worden opgelost, kunt u terecht bij de Geschillencommissie.

Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten (verder Geschillencommissie). Voor het reglement wordt verwezen naar de website van de Geschillencommissie Advocatuur – De Geschillencommissie.

U heeft altijd de keuze het geschil voor te leggen aan de rechter in plaats van aan de Geschillencommissie.