Indien u klachten over of geschillen met het kantoor heeft, kunt u zich
wenden tot de klachtenfunctionaris mr. J.A. Korver van Korver
Mediation. Tel: 0345-503211; email: info@korvermediation.nl

Het kantoor is aangesloten bij
de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten (verder Geschillencommissie).
Voor het reglement wordt verwezen naar de website van de Geschillencommissie

https://www.degeschillencommissie.nl

 

U heeft altijd de keuze het geschil voor te leggen aan de rechter in plaats van aan de  Geschillencommissie.