Indien u klachten over of geschillen met het kantoor heeft, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris mr. J.A. Korver van Korver Mediation. Tel: 0345-503211; email: info@korvermediation.nl

Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten (verder Geschillencommissie). Voor het reglement wordt verwezen naar de website van de Geschillencommissie Advocatuur – De Geschillencommissie.

U heeft altijd de keuze het geschil voor te leggen aan de rechter in plaats van aan de Geschillencommissie.