Klachten

Voor klachten en geschillen kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris, mr. J.A. Korver van Korver Mediation om te trachten tot een oplossing te komen. E-mail: info@korvermediation.nl; tel. 0345-503211. Wanneer uw klachten niet worden opgelost, kunt u terecht bij...

Klachten en geschillen

Indien u klachten over of geschillen met het kantoor heeft, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris mr. J.A. Korver van Korver Mediation. Tel: 0345-503211; email: info@korvermediation.nl Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur...